הרבנים המרצים
קטגוריות

מבוא להלכות שבת

הרב אברהם מזרחי

8  חלקים
1,166
01:20:49
1. חשיבות לימוד הלכות שבת
06:41פועל כעת
2. ל"ט מלאכות שבת
10:00
3. חומרת חילול השבת
11:52
4. גזירות דרבנן באיסורי שבת
09:47
5. ההפרש בין איסורי שבת מדאוריתא לדרבנן
09:33
6. מלאכת מחשבת אסרה תורה
13:03
7. הגדרת הכלל אינו מתכווין
09:31
8. התנאים לחיוב מן התורה בעשיית מלאכה בשבת
10:22
אודות הקורסבקורס זה, הרב אברהם מזרחי שליט"א יבאר אודות ל"ט מלאכות שבת, מהם המלאכות האסורות מן התורה ומדרבנן וההבדל ביניהם ועוד.
אודות הקורסבקורס זה, הרב אברהם מזרחי שליט"א יבאר אודות ל"ט מלאכות שבת, מהם המלאכות האסורות מן התורה ומדרבנן וההבדל ביניהם ועוד.