הרבנים המרצים
קטגוריות

הלכות ריבית

הרב דניאל גראבסקי

11  חלקים
545
02:20:53
1. מבוא להלכות ריבית
15:30פועל כעת
2. ריבית קצוצה ואבק ריבית
05:50
3. מקרים בהם יש להיזהר מריבית
15:22
4. היתר עיסקא
24:46
5. זהירות מריבית בקרנות פנסיה וגופים פיננסיים
19:21
6. הזהירות מריבית סאה בסאה
17:31
7. הזהירות מריבית בהלוואת מט"ח
12:05
8. הזהירות מריבית בדיבור
17:19
9. הזהירות מריבית מוקדמת או מאוחרת
03:29
10. האם יש ריבית בהשאלה או השכרה?
05:31
11. הזהירות מריבית בקניה באשראי
04:09
אודות הקורסבקורס זה, הרב דניאל גראבסקי שליט"א יבאר את המושגים ריבית קצוצה ואבק ריבית, ויפרט מקרים בהם יש להיזהר מריבית, כמו קרנות פנסיה וגופים פיננסיים ועוד.
אודות הקורסבקורס זה, הרב דניאל גראבסקי שליט"א יבאר את המושגים ריבית קצוצה ואבק ריבית, ויפרט מקרים בהם יש להיזהר מריבית, כמו קרנות פנסיה וגופים פיננסיים ועוד.