הרבנים המרצים
קטגוריות

הלכות תשעה באב

הרב מנחם מענדל הראל

5  חלקים
1,256
01:10:30
1. ערב תשעה באב
15:48פועל כעת
2. דיני תשעה באב
30:22
3. סדר התפילות לתשעה באב
11:36
4. מוצאי תשעה באב
02:06
5. תשעה באב שחל בשבת או במוצא"ש
10:38
אודות הקורסבקורס זה, הרב מנחם מענדל הראל שליט"א יפרט את הלכות תשעה באב, החל מער הצום ועד צאת הצום. יסביר מהם חמשת העינויים החייבים בתענית ומה סדר התפילות, מי החייבים והפטורים בצום. ומה הדין כאשר תשעה באב חל בשבת או במוצאי ששבת.
אודות הקורסבקורס זה, הרב מנחם מענדל הראל שליט"א יפרט את הלכות תשעה באב, החל מער הצום ועד צאת הצום. יסביר מהם חמשת העינויים החייבים בתענית ומה סדר התפילות, מי החייבים והפטורים בצום. ומה הדין כאשר תשעה באב חל בשבת או במוצאי ששבת.