הרבנים המרצים
קטגוריות

מנהגי מלך יום כיפור

הרב טוביה זילברשטרום

8  חלקים
304
28:59
1. כפרות
02:09פועל כעת
2. חלוקת לעקאח
03:03
3. הקיטל של הרבי
01:45
4. המפה שעל שולחן הרבי
05:17
5. סעודה מפסקת
02:44
6. ברכת הבנים
06:32
7. אמירת הוידויים
03:26
8. המארש בסיום נעילה
04:03
אודות הקורסבקורס זה, הרב טוביה זילברשטרום שליט"א יתאר את מנהגי הרבי במהלך ערב יום כיפור ויום כיפור, החל ממנהג הכפרות, הוידויים, הסעודה מפסקת, ברכת הבנים, תפילות יום כיעפור ועוד.
אודות הקורסבקורס זה, הרב טוביה זילברשטרום שליט"א יתאר את מנהגי הרבי במהלך ערב יום כיפור ויום כיפור, החל ממנהג הכפרות, הוידויים, הסעודה מפסקת, ברכת הבנים, תפילות יום כיעפור ועוד.