המעבר מהקיץ לחורף ולהיפך

הרב בנימין כהן

1  חלקים
262
13:06
1. שינוים בתפילה במעבר מהקיץ לחורף ולהיפך
13:06פועל כעת
אודות הקורסבקורס זה, הרב בנימין כהן שליט"א יבאר את השינוים בתפילה במעבר מהקיץ לחורף ולהיפך
אודות הקורסבקורס זה, הרב בנימין כהן שליט"א יבאר את השינוים בתפילה במעבר מהקיץ לחורף ולהיפך